Kezdőlap

Szentiványi Lajos (Tamásd, 1883. febr. 25.Bp., 1956. aug. 29.): ügyvéd, köztisztviselő, kisgazdapárti politikus. Ref. középbirtokos családból származott. A kolozsvári jogak.-n tanult, majd Bp.-en szerzett jogi diplomát. Az egy. elvégzése után, 1904-től Hunyad vm. közigazgatási gyakornoka, vm.-i aljegyző, majd főispáni titkár. 1918-ban a Károlyi-kormány idején a vm. utolsó magyar főispánja. 1921-ben költözött át Bp.-re. 1922-től a Nagyatádi-féle kisgazdapárt tagja. A 30-as évek elején csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz, a párt titkára, majd 1935-től ig.-ja. 1939-től ogy.-i képviselő. 1941. febr. 4-én harmadmagával ellene szavazott a fasiszta államokat tömörítő ún. háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásnak. 1944. márc. 26-án a Gestapo letartóztatta. Mauthausenba hurcolták, 1945. aug.-ban tért haza. Távollétében, 1945. jún. 24-én beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. aug. 20-tól az FKgP alelnöke, 1946. szept. 7-től a PB tagja, 1948. ápr. 12-től a párt társelnöke. 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő. 1945. szept.-től 1948. febr. 1-ig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 1946. jan.-tól a Magyar Szőlősgazdák és Hegyközségek Orsz. Egyesületének tagja, az Orsz. Földhitelintézet (1945-47), majd jogutóda, az Orsz. Szövetkezeti Hitelintézet igazgatósági tagja. 1948. okt. 2-től haláláig az Orsz. Vízgazdálkodási Hivatal elnöke volt. – Irod. Vida István-Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944- 1949 (Bp., 1991).