Kezdőlap

Szent-Iványi Sándor (Marosvásárhely, 1902. jan. 18.Lancaster, Maryland, USA, 1983. okt. 16.): unitárius lelkész, történész, politikus. 1920-tól 1924-ig a kolozsvári unit. teológiaiak. hallgatója. 1924-25-ben ösztöndíjas az USA-beli Harvard Egy.-en. 1927-től kolozsvári unit. lelkész, 1934-től 1939-ig a kolozsvári unit. teológiai ak. tanára, 1939-től 1947-ig bp.-iunit. lelkész, 1945-től püspöki vikárius is. 1945-46-ban a Polgári Demokrata Párt elnöke és ngy.-i képviselő. 1947-ben az USA-ba költözött, ahol több unit. egyházközségben volt lelkész. 1955-től az Amerikai Magy. Könyvtár és Történelmi Társulat vezetője, és tagja az Amerikai Erdélyi Szövetség vezetőségének is. – F. m. Az unitárizmus lényege (Kolozsvár, 1932); Az unitárizmus fejlődése (Kolozsvár, 1932); Dávid Ferenc és a tömeg (Kolozsvár, 1937); God's Law and the Fith Amendment (New York, 1954); Freedom Legislation in Hungary 1557-71 (New York, 1957); The History and its Authors (New York, 1960); Történelem és krízis (New York, 1961); A magyar vallásszabadság (New York, 1961); Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat első 15 éve (New York, 1971); Daniel Szent-Ivani in England 1665-1667 (New York, 1971).