Kezdőlap

Szentkirályi Ákos (Oravicabánya, 1851. jan. 27.Kolozsvár, 1933. máj. 23.): gazdasági szakíró, ~ Zsigmond fia. Kolozsvárt a jogak.-t hallgatta, majd elvégezte a kolozsmonostori gazdasági tanintézetet. Ezután Derekegyházán gyakornok volt, de már 1872-ben a kolozsmonostori intézetben ösztöndíjas gazdasági segéd lett. Innen ment ki Proskauba (Poroszo.), ahol a gazdasági ak.-t hallgatta. 1874-ben Magyaróvárott, 1875-ben Kassán segédtanár. 1879-től Kolozsmonostoron r. tanár. Közben Bp.-en állatorvosi, 1881-ben Kolozsvárt bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1897-ben az intézet ig.-ja lett, annak átszervezése után (1907) ismét 1910-ig, nyugdíjazásáig. A mezőgazdaság különböző kérdéseivel, de főleg a juhászat fejlesztésével foglalkozott. – F. m. A Miescher féle tömlők (Kolozsvár, 1880); A jelen idő követelményeinek megfelelő tejgazdaság (V. Kirchner után átdolgozta, Bp., 1881); A czigája juhról (Magyaróvár, 1885); A bivalyról (Magyaróvár, 1888); A tejtermelés és értékelés kérdése Kolozs vm.-ben és Kolozsvár városban (Kolozsvár, 1909); Mezőgazdasági felső szakoktatásunk (Kolozsvár, 1912). – Irod. Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei (Magyaróvár, 1897); Sz. Á. (Köztelek, 1933. 61 – 62. sz.).