Kezdőlap

Szentkirályi István (Bakonyszentlászló, 1872. aug. 18.Pécs, 1944. jan. 21.): teológiai tanár, egyháztörténész. Csurgón, valamint a pécsi ciszterci gimn.-ban tanult, a pécsi kisszeminárium növendékeként 1891-ben érettségizett. A teológiát Innsbruckban végezte, 1895-ben szentelték pappá. Bükkösön, majd Nádasdon káplán. 1898-tól teológiatanár, egyúttal a teológia és a kisszeminárium tanulmányi felügyelője. 1906-tól ny. r. tanár. 1924-től t. kanonok. 1927-től az Erzsébet Tudományegy.-nek haszonélvezetre átengedett püspöki könyvtár kormánybiztosa. 1934-től a teológiai főisk. ig. h.-e. 1936-tól pápai prelátus. Szentírástannal és a pécsi püspökség történetével foglalkozott. – M. A pécsi Notre Dame nőzárda és iskolái (Pécs, 1908); A jakabhegyi remeteház és könyvtára (Pécs, 1934).