Kezdőlap

Szentkirályi István (Bakonyszentlászló, 1872. aug. 18.Pécs, 1944. jan. 21.): teológiai tanár, könyvtárőr. Hittudományi tanulmányait az innsbrucki egy.-en végezte (1891 – 95), azután pappá szentelték. Haza térve káplán volt Bükkösdön, Nádasdon és Abaligeten. 1898-tól teológiai tanár Pécsett és szemináriumi felügyelő, 1906-ban főisk. ny. r. tanár. 1913-ban szentszéki bíró, 1924-ben kanonok, 1927-től püspöki könyvtárbiztos. 1934-től a teológiai főisk. h. ig.-ja. 1936-ig tanított. Foglalkozott Pécs és a pécsi püspökség történetével. Cikkei jelentek meg a pécsi lapokban. – F. m. A pécsi Notre Dame nőzárda és iskolái (Pécs, 1908); A jakabhegyi remeteház és könyvtára (Pécs, 1934); A pécsi püspöki könyvtár első évei (Dunántúl, 1941).