Kezdőlap

Szentkirályi Móric (Pest, 1807. márc. 7.Bp., 1882. jan. 7.): politikus. A pesti egy.-en tanult, 1829-ben ügyvédi vizsgát tett, utána német egy.-eket látogatott. Hazajőve Pest vm.-ben vállalt hivatalt s alispán lett. Mint az ellenzéki reformpárt egyik vezetője Kossuth Lajossal, Bezerédj Istvánnal és Brunszvik Terézzel 1836-ban életre hívta a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesületet. A nemesi reformmozgalom ezzel az óvodák kérdését orsz. jelentőségű politikai és kulturális üggyé tette. ~ az 1843-i ogy.-en az ellenzék vezetői közé tartozott. 1847-ben Kossuthtal együtt Pest vm. követe volt az utolsó rendi ogy.- en. 1848 elején Kossuth ellen középpárt alakításával kísérletezett. 1848-ban hazaszeretetének bizonyítására táborba szállott, de már az év végén visszavonult. Az abszolutizmus évei alatt megszerezte az orvosi diplomát és ingyenes ambulanciát tartott a fővárosban. 1865 – 67-ben Deák-párti programmal ogy.-i képviselő, 1867 – 68-ban Pest főpolgármestere volt. – F. m. Értekezés a magyar asszony jussairól (Pest, 1829); Jelentése Pest, Pilis és Solt megyék 1838 – 40. évi országgyűlési követeinek (Dubraviczky Simonnal, Pest, 1840); Észrevételek a magyar belügyminisztérium által előterjesztett törvényjavaslatról… (Pest, 1870); Eszmetöredékek a vármegyék rendezéséről (Pest, 1876).