Kezdőlap

Szentkláray Jenő (Törökbecse, 1843. jan. 21.Temesvár, 1925. okt. 12.): történész, az MTA l. tagja (1882). R. k. lelkész, 1869-ben Temesvárott gimn. tanár, majd csanádi kanonok, később nagyprépost volt. 1883-ban a bp.-i egy.-en Mo. legújabb történetének magántanára lett. Szerk. a Történelmi Adattálat 1871-től 1873-ig. Főleg a régi Mo. délvidéki megyéinek történetével foglalkozott. – M. Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből (Temesvár, 1882); A dunai hajóhadak története (Bp., 1886); A becskereki vári (Bp., 1886); A csanád-egyházmegyei plébániák története (Temesvár, 1898); Temes vármegye története (Bp., 1912); Ortvay Tivadar emlékezete (Bp., 1922). – Irod. Lukinich Imre: Sz. J. (Századok, 1925); Karácsonyi János: Sz. J. (MTA Emlékbeszédek, 1926.)