Kezdőlap

Szentmiklósi Márton, Kajuch (Verbic, 1866. márc. 19.Bp., 1932. okt. 30.): jogász, egyetemi tanár. Hazai és külföldi jogi tanulmányok után bírósági joggyakornok, 1893-ban bp.-i egy.-i magántanár (római jog). 1894 – 1932 körött a bp.-i egy.-en a római jog tanára. Irodalmi munkásságában a német jogtudomány római jogszemléletének híve. – F. m. A római jog institutiói (Bp., 1921).