Kezdőlap

Szepesfalvy János, Szurák (Lőcse, 1882. máj. 15.Bp., 1959. jan. 6.): botanikus, mohakutató. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1905-től az MNM Növénytárában dolgozott. 1916-ban múz.-i őr, 1923-ban ig. őr, 1942-ben a Növénytár ig.-ja lett. Botanikai kutatásait nyugdíjazása (1943) után is folytatta, munkatársa maradt a Növénytárnak. Főleg Mo. és a Balkán mohaflóráját tanulmányozta, fitopaleontológiai vonatkozásaival is foglalkozott. – F. m. Adatok Északmagyarország mohaflórájához (Botanikai Közl, 1908, 1911); Adatok az Alföld fosszilis flórájához (Magy. Botan. L. 1928. és 1930); Die Moosflora der Umgebung von Budapest und des Pilisgebirges (I – III., Ann. Musei Nat. Hung. 1940 – 42).