Kezdőlap

Szepesi András (15. sz.): valószínűleg szepességi festő. Felirat tanúsítja hogy egy társával ő festette a szalonnai (Borsod-Abaúj-Zemplén vm.) ma ref. templom szentélyének egy részét és a diadalívet borító falképeket 1426-ban. Feltehető, hogy a mészréteg alatt még feltáratlan lovasalakok rejtőznek, valószínűleg a László-legenda jelenetei. Művei alapján feltételezhető, hogy közvetett v. közvetlen olasz hatás alatt állt. – Irod. Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei (Bp., 1954).