Kezdőlap

Szepesi Endre (Sátoraljaújhely, 1906. okt. 14.Bp., 1977. jún. 26.): villamosmérnök, c. egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). Mérnöki oklevelét Németo.-ban, a charlottenburgi műegy.-en szerezte (1930). 1933-ig a németo.-i Neumann Hochspannungsgeräte cég szerkesztési osztályvezetője. 1933-tól Bp.-en az Erőátviteli és Világítási Rt. (ERVIL) munkatársa; 1949-ben a vállalat ig. h.-e volt. Az államosítás után az Energiagazdálkodási Rt.-hoz (EGART) helyezték át, amelyből a jelenlegi Energiagazdálkodási Intézet alakult. Ez utóbbi tervezési irodáját vezette nyugalomba vonulásáig. Elsősorban az ipari erőművekkel és ipartelepi elosztó-berendezésekkel foglalkozott; e két tárgykört adta elő a bp.-i műszaki egy.-en. 1955-től részt vett az exportra gyártott erőművek gépeinek és berendezéseinek tervezésében. A M. Elektrotechnikai Egyesületnek (MEE) megalakulásától (1933) tagja, majd alelnöke, utóbb t. elnöke volt. Ugyancsak tagja volt az MTA Energetikai Bizottságának. Elnyerte a Déri-, Bláthy- és a Jubileumi díjat (1960, 1975). Az Elektrotechnikai díjnak is tulajdonosa volt (1972). – F. m. Ipartelepi hálózatok (Bp., 1951); A berendezések állagmegőrzésének, valamint az energiaveszteségek csökkentésének módszerei (Bátor Bélával, Klopfer Jenővel, Bp., 1951). – Irod. Kádár Aba: Dr. Sz. E. (Elektrotechnika, 1977. 8. sz.).