Kezdőlap

Szepesi Imre (Léva, 1811. ápr. 9.Bp., 1875. jan. 9.): piarista, klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (1858). 1826-ban lépett a piarista rendbe. A pesti egy.-en tanult. 1833-tól Kisszebenben, 1838-tól Budán tanár. 1842-tól 1848-ig a báró Vécsey családnál nevelő Bécsben és Sárközön. Itt antialkoholista mozgalmat kezdeményezett. „Mértékletességi egylet”-eket alapított, hogy a falusi lakosságot józan életre szoktassa. 1848-tól a pesti piarista gimn. tanára, 1861-től 1864-ig ig.-ja, 1870-től a bp.-i egy.-en a klasszika-filológia tanára volt. Az ifjúság zenei oktatásával is foglalkozott; tankönyveket írt, irodalmi munkássága jövedelméből szülővárosának, Lévának iskolát építtetett. – F. m. Egyházi beszédek, melyeket a mérsékegyletek ügyében. . . tartott (Nagykároly, 1846); Szívemelő és derítő énekek… (Pest, 1855): Jelen viszonyaink az óclassicai irodalomhoz (Bécs, 1868). – Irod. Sz. I. (Magyarország és a Nagyvilág, 1875. 3. sz.); Takáts Sándor: A budapesti piarista kollégium története (Bp., 1895).