Kezdőlap

Szepesi János (?? , 1409): érsek. ~ Jakab fia. Paduában egyházjogi doktorátust szerzett. 1388 – 95 között erdélyi kanonok, dobokai főesperes, kir. kápolnaispán. 1393 – 96-ban titkos kancellár. Előbb Zsigmond egyik legfőbb támasza és híve, 1395-ben Horváti János utóda a zágrábi püspökségben, majd a Lackfiakkal együtt Zsigmond ellen fordult, amiért 1397-ben elvesztette püspökségét és visszatért Paduába. 1401-ben a pápa kalocsai érsekké nevezte ki (de érseki székét nem foglalhatta el), s 1402-ben Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott, vele együtt ment Nápolyba. 1406-tól 1409-ig nápolyi érsek.