Kezdőlap

Szepessy József (Nyitra, 1891Bp., 1958. márc. 24.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, majd Oltay Károly tanársegédje lett. Részt vett a Dunavölgyi Lecsapoló Csatorna építésében. Ezt követően a Délivasút pályafenntartási osztályán működött. 1923-tól 1949-ig magánmérnöki tevékenységet folytatott, majd haláláig a bp.-i Földmérő és Talajvizsgáló Iroda főmérnöke volt. Jelentős eredményeket ért el geodéziai műszerek szerkesztésével; tangens távmérőjét korszerűsítve ma is gyártják. Egy poláris koordináta-felrakó és a Gamma-Duplex szögprizma is ~ alkotása. A Földmérési és birtokrendezési enciklopédia (Szerk. Fasching Antal, Bp., 1919) munkatársa volt. – F. m. A tahimetria fejlődése és a Szepessy-féle új tahiméter (Geodéziai Közl. 1927); Új típusú polárkoordinátagraf (Geodéziai Közl. 1937): Egyetemes polárfelrakó és alkalmazásai (Földmérési Közl. 1952). – Irod. Oltay Károly: Redukáló tahiméterek (Geodéziai Közl. 1940); Oltay Károly: Újítások a teodoliton és a teodolitszerű műszereken (Bp., 1942); Bendefy László: Magyar geodéziai irodalom 1498 – 1960 (bibliográfia, Bp., 1964); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).