Kezdőlap

Szepesváry Iván, Szlovák (Mezőberény, 1883. okt. 18.Bp., 1978. febr. 24.): mérnök. Oklevelét 1906-ban a bp.-i műegy.-en szerezte. 1906-25 között az Arad megyei Vízi Társulatnál, ill. (I. világháborús 4 éves katonai szolgálat után) a Torontáli Árvízmentesítő Társulatnál (Kanak székh.) mérnök. 1925-37 között a Felsőtorontáli Árvízmentesítő Társ. (Szeged) ig.-főmérnöke. 1937-től Bp. Főváros Városrendezési Osztályán, később a Földművelésügyi Min. szolgálatában mérnök. 1945 után a min. megbízottjaként Somogy és Csongrád m.-ben a földosztás műszaki feladataiban tevékenykedett. 1957-ben vonult nyugdíjba. Munkásságának fontos része a tiszai és a marosi árvízvédelem fejlesztése. Az 1932. évi tiszai és marosi árvíz után Szeged veszélyeztetettségéről dolgozott ki tanulmányt. Belvízrendezési munkássága nyomán épült ki a két világháború közt a Marostól délre fekvő m. terület belvízhálózata és több szivattyútelepe. – F. m. Szeged város árvédelmi helyzete és a várható árvíz (Vízügyi Közlemények, 1937). – Irod. Vágás I.: Sz. I. (Vízügyi Közlemények, 1978).