Kezdőlap

Szépligeti Győző, 1870-ig Schönbauer (Zirc, 1855. aug. 21.Bp., 1915. márc. 24.): tanár, zoológus, entomológus. A bp.-i egy.-en 1877-ben szerzett természetrajz-vegytantanári oklevelet. 1877 – 79-ben és 1890 – 1912-ben bp.-i főreálisk., közben polgári isk. tanár. 1912-ben nyugdíjba ment. Kiemelkedő eredményeket ért el a rovarok, különösen a gubacsokozó Braconida és Ichneumonida faunájának kutatásában. – F. m. Adatok a magyarországi Pimpla-félék ismeretéhez (Bp., 1898); Magyarországi új Braconidák (Bp., 1900); A palaearktikus Braconidák meghatározó táblázatai (Bp., 1902); Ichneumonida (In. Wystsmann: Genera Insectorum c. gyűjteményes munkában, Brüsszel, 1905 és 1911). – Irod. Sz. Gy. (Term. tud. Társ. Évk. 1940,)