Kezdőlap

Szerdahelyi Kálmán (Miskolc, 1829. febr. 16.Nagybánya, 1872. nov. 14.): színész, ~ József fia. Tizenöt éves korában apja társulatánál, Kolozsvárott lépett színpadra, Aradon és más kisebb városokban játszott. 1848 nyarán nőül vette Prielle Kornéliát. A szabadságharcot mint huszártiszt harcolta végig, utána Aradra, Kolozsvárra került vígjátékszínésznek. Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvár után 1854-ben a Nemzeti Színház szerződtette, és itt is maradt haláláig. Prielle Kornéliától 1850-ben elvált és 1857-ben elvette Benke Jozefinát, Laborfalvi Róza húgát, Jókai sógornőjét. Ettől az időtől fogva Jókai nem egy szerepet írt számára és álnéven több regényében is szerepeltette. Havi Mihálylyal együtt szerk. Pesten a Színházi Látcső c. lapot. Színdarabokat is fordított (Offenbach, Sardou, Murger, Meyerbeer-Seribe stb.). Klasszikus darabokban játszott, az ötvenes évek végétől Offenbach operettjeiben lépett fel. – F. sz. Mercutio (Shakespeare: Romeo és Julia); a bolond (Shakespeare: Lear király); Polilla (Moreto: Donna Diana); Kalb (Schiller: Ármány és szerelem); alispán (Szigligeti: Bajusz, ma: Párizsi vendég); hegedős (Jókai: Dózsa György). – M. Rászedtek a komédiások (színmű, bem. Nemzeti Színház, 1856); Művészi levelei Londonból (Hölgyfutár, 1862); A párizsi színházaknál (Magyar Sajtó, 1862); A német színházakról (Koszorú, 1881). – Irod. Rakodczay Pál: Prielle Cornélia (Bp., 1891); Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok (I – II., Bp., 1908); Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története (I – II., Bp., 1940); Mályuszné Császár Edit: Egy színészházaspár élete. Sz. K. és Prielle Kornélia (Bp., 1956); Nagy magyar színészek (szerk. Hont Ferenc és Gyárfás Miklós, Bp., 1957).