Kezdőlap

Szerecsen Jakab (14. sz.): paduai származású kereskedő, 1352-ben pécsi és szerémi kamaraispán, 1362 – 1365-ben harmincadispán, Bernaldival együtt 1382-ben, 1389-ben harmincadispán, 1387-ben a pénzverési nyereség kezelője. I. Lajos kir.-tól adriai szigeteket kapott, ezeket a Garaiaknak volt kénytelen átadni, amikor a dalmáciai sókamara bérletébe belebukott. Somogy vm.-i birtokait azonban megtartotta. Felesége Libercsei János Hont vm.-i birtokos nemes leánya, Margit volt, utódai beolvadtak a m. nemességbe.