Kezdőlap

Szeredy József (Szekszárd, 1831. márc. 3.Pécs, 1903. okt. 6.): egyházi írókanonok. Jogi tanulmányait Pozsonyban és Nagyváradon a hittudományit Pécsett végezte. 1854-ben pappá szentelték, 1855-ben bölcseleti doktorátust szerzett. 1856-tól a pécsi főgimn. természettan-, mennyiségtantanára. 1865 – 67 között a joglíceumban m. alkotmány- és jogtörténetet tanított, majd egyházjogot s római jogot adott elő. 1888-ban pécsi kanonokká nevezték ki. Több cikket írt egyházi lapokba. – F. m. Egyházjog… (I – II., Bp., 1874). – Irod. Kopcsányi Károly: A pécsi jogakadémia múltja s jelene (Pécs, 1897).