Kezdőlap

Szeremlei Gábor (Disznóshorvát, 1807Sárospatak, 1867. jan. 26.): filozófus, jogtanár, jogi író. Hazai és külföldi teológiai és jogi tanulmányok után köztanító és segédtanár, 1839-től máramarosszigeti teológiai tanár, 1841-től sárospataki jogak.-i tanár (politika, bölcselet). 1851-től a bécsi protestáns teológián tanított. 1855 – 1867 között ismét Sárospatakon működött, közben 1862-ben Becsben teológiai doktor lett. Mint filozófus Hegel egyik első hazai követője. – M. Az új philosophia szellemvilági fejletében (Pest, 1841); Politika tanításinak rövid vázlatán! (Sárospatak, 1844); Jogbölcsészet (Sárospatak, 1849); Keresztyén vallástudmány (I – III., Sárospatak, 1859 – 1862).