Kezdőlap

Szibenliszt Mihály (Losonc, 1783. szept. 6.Pest, 1834. márc. 23.): jogász, egyetemi tanár. Jogi tanulmányok után 181o-től a győri jogak. tanára (természetjog, m. közjog), egyszer..mind cenzora. 1827-től haláláig a pesti egy. tanára (előbb római jog, cenzori jog, hűbérjog, büntetőjog, utóbb római jog, természetjog, m. közjog). Mint jogbölcselő az osztrák Zeiller-Egger- és Krug-féle természetjogi irányzat követője. Karl Martini bírálója. Mint büntetőjogász elméletileg Feuerbach követője, gyakorlatilag azonban – elsősorban eljárásjogi vonatkozásban – sok reakciós intézmény védelmezője (tortúra-szabályozás stb.). – M. Institutiones juris naturális (I – II., Pesthini, 1823); Institutiones juris privati romani (I – III., Pesthini, 1829).