Kezdőlap

Szigethy Attila (Kapuvár, 1912. márc. 10.Győr, 1957. aug. 12.): parasztpárti politikus. Kapuváron járt elemi és polgári iskolába, később l. tagozaton erdőgazdasági oklevelet szerzett a Soproni Erdőmérnöki Főisk.-n. 1929-től tisztviselőként dolgozott, díjnok lett a Kapuvári Járásbíróságon, majd a helybeli iparosok meghívták körzeti ipartestületi jegyzőnek, ezt a feladatot 1949-ig látta el. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt kapuvári szervezetének titkára, m.-i pártelnök, majd az NPP fennállásának legutolsó szakaszában Sopron m.-i titkár. 1947-ben, 1949-ben és 1953-ban ogy.-i képviselőnek választották. 1950-től 1954. dec. 7-ig a Győr-Sopron m.-i Tanács elnökh.-e. Rákosi hatalmának ismételt megerősödésekor eltávolították tisztségéből, ekkor átmenetileg a Parasztpárt központjának lett politikai munkatársa, majd Erdei Ferenc segítségével a Kistölgyfamajori Állami Gazdaság ig.-jává nevezték ki. 1956. okt. 26-án őt választották a Győri Nemzeti Tanács elnökévé. Az okt. 30-án megalakult Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke is ő lett, amiként beválasztották az újjászervezett Petőfi Párt (Nemzeti Parasztpárt) vezetőségébe is. Határozottan és félreérthetetlenül Nagy Imre oldalán állt, a szenvedélyek csillapítására és a szélsőségek megfékezésére törekedett. 1956. nov. 4-e után a szovjet hadsereg segítségével szerveződő hatalom „védőőrizetbe” vette, de az ekkor még küzdőképes néptömegek nyomására visszakapta szabadságát. A forradalom alatt megindított Hazánk c. lap felelős kiadója volt, és 1956 dec.-ében a Soproni Napló nevű időszaki lap megindítását kezdeményezte. A Kádár-rezsim megpróbálta megnyerni, így tagja lett a Hazafias Népfront 1957 tavaszán Bulgáriába utazott delegációjának. 1957 elején a Győr-Sopron m.-i képviselői csoport munkájában is részt vett, de az 1957. máj. 9-én összeült országgyűlésben már azt jelentették be róla, hogy mandátumáról lemondott. 1957. máj. 3-án tartóztatták le. A börtönben öngyilkosságot követett el. – Irod. Gecsényi Lajos: Portrévázlat Sz. A.-ról (Műhely, 1990. 1. sz.); Keresztényi Nándor: Sz. A. A győri '56 vezére (Magy. Fórum, 1991. okt. 25.) Erdélyi Iván-Árvayné Szigethy Piroska: Emlékezés a „győri ellenkormány” vezetőjére (interjú, riporter Tóth Pál, Ring 1991. 8. sz.); Borbély József Emlékbeszéd Sz. A. koporsója előtt (Hitel, 1991. 11. sz.); Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése 1-2. (Új Magyarország, 1991. 29., 30. sz.). – Szi. Kónya Lajos: Sirató (A költő hagyatékából, 1957. szept. 26., Magy. Fórum, 1991. okt. 23.).