Kezdőlap

Szigethy Ferenc (Heves, 1892. aug. 15.Miskolc–Tapolca, 1969. szept. 5.): költő, ref. lelkész. Teológiai tanulmányait 1910-1915-ben végezte a Sárospataki Ref. Főisk. Teológiai Akadémiáján. 1915-től különböző gyülekezetekben segédlelkész, 1919-től rendes lelkész Balajton, 1928-tól Sajószentpéteren, 1943-tól nyugalomba vonulásáig (1951) Baktán. Nyugdíjas éveiben Miskolc-Tapolcán élt. Mint költő Arany János lírájának követői közé tartozott. Több kéziratban maradt műve Sárospatakon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának kézirattárában található. – F. m. Pataki versek (Kerekes Györggyel, Sárospatak, 1912); Diáknóták (Sárospatak, 1915); Mendikánversek (Hegyaljai Kis Gézával, Sárospatak, 1915); Nehéz idők. Versek 1919-1920 (Bp., 1921); Vidéki versek (Tahitótfalu, 1925); Ezüstharangszó (versek, Sárospatak, 1932); A lélek szól hozzátok (költemények, Bp., 1939); Levelek a harctérre katonafiamhoz (versek, Miskolc, 1942).