Kezdőlap

Szigfrid (12. sz. második felePannonhalma, 1365. márc. 11.): bencés apát, jogász, diplomata. Tanulmányainak befejezése után a kir. diplomácia szolgálatába állott. Tehetségét Nagy Lajos már korán felismerte. 1345-ben mint kir. követ megszerezte III. Eduárd angol kir. támogatását Nagy Lajos nápolyi hadjáratához. 1356-ban egy oklevél a kir. kedvelt udvari káplánjának nevezi. Széplaki, majd garamszentbenedeki (1330 – 1354). végül pannonhalmi (1355 – 1365) apát. Sokat tett a rendi reform végrehajtása érdekében. Megújította a pannonhalmi kolostor és a templom épületét. Vörösmárvány síremléke a pannonhalmi bazilika mellékhajójában látható. – Irod. A pannonhalmi Szent Benedekrend története (II., Bp., 1903).