Kezdőlap

Sziklay Ferenc (Aranyida, 1883. okt. 11.Kassa, 1943: dec. 19.): író, irodalomtörténész. Az egy.-et Kolozsvárott végezte 1909-ben, ahol tanári és bölcsésdoktori diplomát szerzett. Ezután pozsonyi, szatmári, fehértemplomi, majd 1913-tól kassai középisk. tanár. Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített. 1919 – 21-ben a kassai Esti Újság szerk.-je, később a Szövetkezett Ellenzéki Pártok kulturális referense Kassán. 1938 – 1943 között a kassai tankerület főig. helyettese. Filológiai, pedagógiai, kultúrpolitikai és újságírói munkássága mellett szépirodalommal is foglalkozott. Cseh és szlovák szerzők munkáiból fordított m.-ra. – F. m. Catullus (színmű, Kassa, 1924); Hangzatka (r., Berlin, 1924); A Pünkösthy lányok (színmű, Kassa, 1926); A jöttment (r., Kassa, 1932); Mikor az óra üt (r., Kassa, 1943). – Irod. G. (Gulyás) Pál: Sz. F. (Irod.. tört. 1944); Forgách G.: Sz. F. (Új Magy. Múzeum, 1944); Szombathy Viktor: Sz. F. (Forrás, 1944.)