Kezdőlap

Sziklay János (Veszprém, 1857. ápr. 2.Bp., 1945. nov. 27.): író, újságíró. Veszprémben, Székesfehérvárott és Pozsonyban, majd a bp.-i egy.-en tanult. Újságírói pályáját 1877-ben Pozsonyban kezdte. 1878 – 79 között a Felvidék szerk.-je. 1879-től Bp.-en folytatta írói és újságírói munkásságát. Cikkei, elbeszélései, kritikái a korabeli lapokban (különösen a klerikális sajtóban) jelentek meg. Számos regényt, elbeszéléskötetet, ifjúsági és ismeretterjesztő munkát adott ki, fordításokkal foglalkozott. Mickiewicz Pan Taddeus-fordítása kéziratban maradt. Mint a Balaton egyik lelkes népszerűsítője, összeállította a Balaton bibliográfiáját. Borovszky Samuval együtt szerk, a Magyarország vármegyéi és városai c. sorozatot, a Dunántúli kultúrmunkások (a Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban; Bp., 1941) c. lexikont. – F. m. Egy hón veszedelme (r., Pozsony, 1877); A magyar népszínmű története I. rész: Szigligetiig (Bp., 1884); Szép Balaton mellől (elb., Bp., 1884); A Balaton bibliographiája (Bp., 1904); Kálvárián (versek, Bp., 1905); Zivataros napok (r., 1920); Veszprém város az irodalomban és művészetben (Veszprém, 1931). – Irod. Brisits Frigyes: Sz. J. írói egyénisége (Bp., 1927).