Kezdőlap

Szilágyi Ferenc (Kolozsvár, 1797. ápr. 14.Bp., 1876. máj. 20.): tanár, történész, újságíró, az MTA l. tagja (1833). ~ Sándor történetíró apja. 1803 – 15 közt a kolozsvári ref. kollégium tanára. 1818 – 20-ban a bécsi, majd a göttingeni egy.-en tanult. 1821-től a kolozsvári ref. kollégiumban a történelem és a klasszika-filológia tanára. 1823-tól 1836- ig a Klio c. történeti zsebkönyv szerk.-je. 1841-től 1848-ig a Múlt és Jelen c. kormánynárti lap szerk.-je. 1849. nov.-től 1856 végéig a kormány félhivatalos lapját (1852 végéig! Magyar Hírlap, ezután Budapesti Hírlap címmel) szerk. A folyóiratokban és önállóan számos, főleg Erdély történelmének egyes kérdéseivel foglalkozó dolgozata jelent meg. – F. m. A Hóra-világ Erdélyben (Pest, 1871); Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században (Bp., 1874). – Irod. Szabó Karoly: Sz. F. emlékezete. (Bp., 1878).