Kezdőlap

Szilágyi József (Debrecen, 1917. ápr. 24.Bp., 1958. ápr. 24.): politikus. A Debreceni Ref. Főgimn.-ban érettségizett. 1935-39-ben a Tisza István Egy. Jogtudományi Karára járt, 1939 őszén diplomázott. 1935-38-ban az egy. Werbőczi István Bajtársi Egyesületének tagja. 1937-38-ban a Márciusi Front aktivistája, a három számot megért Tovább c. lap szerk.-je és kiadója. 1938-tól a KMP tagja. 1940. dec.-től 1944. márc.-ig illegális kommunista szervezkedés miatt kisebb megszakítással börtönben volt. 1944. nov.-től 1945 tavaszáig debreceni, majd 1947-ig orsz. rendőrkapitány. Közben 1945. okt.-től 1947-ig tüdőbajjal különböző szanatóriumokban ápolták. 1947. máj.-tól a Belügymin. személyzeti, 1947. okt.-től 1949-ig a pártközpont adminisztratív osztályvezetője. 1948-50-ben a Központi Ellenőrzési Bizottság tagja. 1949-50-ben a Külkereskedelmi Min.-ban tervfőosztályvezető. Kinyilvánította, hogy nem hisz Rajk László bűnösségében, ezért fukcióiból leváltották. 1950-től 1956-ig a Terményforgalmi Egyesülés tervosztályának vezetője. 1956. jan.-ban kizárták az MDP-ből, s az év tavaszán Nagy Imre köréhez csatlakozott. Okt. 23. és 28. között Kopácsi Sándor mellett volt a Bp.-i Rendőrfőkapitányságon. Okt. 27-én a belügymin.-i kinevezésnél az ő neve is felmerült, de Münnich Ferenc kapta meg a tárcát. Okt. 28-tól Nagy Imre min. elnökségi titkárságának vezetője. Nov. 4-én családjával együtt ő is a jugoszláv követségre menekült, amit nov. 22-én azzal a garanciával hagytak el, hogy nem esik bántódásuk, de a szovjetek elfogták, és a romániai Snagovba hurcolták őket. 1957-ben visszaszállították Mo.-ra. A Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottjaként a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés és egyéb bűncselekmények miatt helyezték vád alá. 1958. febr.-ban nem egyezett bele a nyomozati munka meghosszabbításába, ezért ügyét elkülönítették, ápr. 22-én halálra ítélték, majd kivégezték. 1989-ben rehabilitálták. – Irod. Aczél Tamás: Sz. J. (Szemle, Brüsszel, 1963. 3. sz.); Szilágyi Sándor: Sz. J. (in: Halottaink I-II. Bp., 1989); Ember Judit: Menedék-jog – 1956 A Nagy Imre-csoport elrablása (Bp., 1989); Eljő az a nagy, szép idő… Szilágyi Júlia és mások visszaemlékezései, levelek, dokumentumok. Összeállította Savorniczky István, Bp., 1990); Borsányi Katalin: Sz. J. (Mozgó Világ, 1992. 6. sz.); Szilágyi Sándor: Sz. J. (in: Halottaink I-II., Bp., 1989); „Eljő az a nagy, szép idő…”. Szilágyi Júlia és mások visszaemlékezései, levelek, dokumentumok (összeállította Savorniczky István, Bp., 1990); Borsányi Katalin: Mozgó Világ 1992. 6. sz.