Kezdőlap

Szilágyi Lilla, Bulyovszky Gyuláné (Kolozsvár, 1833. máj. 25.Graz, 1909. dec. 13.): színésznő. Tizenkét éves koráig a balettkarban táncolt, 1846-ban lépett fel először a Nemzeti Színházban. 1847 – 48-ban szubrett lett a kolozsvári színháznál. 1848-ban ment férjhez. 1851-ben a Nemzeti Színház szerződtette; tragédiák fiatal hősnőit játszotta. Laborfalvi Róza mellett nem tudott kellőképp érvényesülni, ezért 1858-ban külföldre ment. Egyévi nyelvtanulás után 1859-ben nagy sikerrel lépett fel Boroszlóban, Hamburgban, Weimarban, Gothában; 1861-ben tartós szerződést kötötte a drezdai, majd 1867-től a müncheni udvari színházhoz. Közben 1863-ban tett körútja során, hosszabb ideig itthon is fellépett, 1873-ban a gothai udvari színház tagjává nevezték ki, 1876-ban a Nemzeti Színházban vendégszerepelt, eljátszotta Stuart Máriát (Schiller). 1863-ban egy hónapig a pesti német színház vendége volt. 1875-ben hazatért és itthon telepedett le. 1876-ban Kassán szerepelt, majd visszavonult a színpadtól. Több lapba írt beszélyeket, tárcákat stb. Színműveket is fordított: Dumas: Gauthier Margit (Nemzeti Színház, 1855); Bayard-Duvernois: Kesztyű és legyező (Nemzeti Színház, 1851) stb. – F. sz. Julia (Shakespeare: Romeo és Julia); Stuart Mária (Schiller); Donna Diana (Moreto); Sappho (Grillparzer). – M. Novellái (Pest, 1855 – 57): Úti naplója (I – II., Pest, 1858. németül is); Norvégiából (Úti emlékek, Pest, 1866). – Irod. Greguss Ágost: Tanulmányok (Pest; 1872); Salamon Ferenc: Dramaturgiai dolgozatok (Bp., 1907); Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok (Bp., 1908); R. Gragger: Lilla von Bulyovszky und der Münchener Dichterkreis (Bp., 1914); M. Heydrick: Dramaturgische Skizzen (Dresden, 1861).