Kezdőlap

Szilágyi Márton (Debrecen, 1748. márc. 26.Detek, 1790. nov. 4.): tanár, ~ Sámuel fia. Tanulmányait Debrecenben, 1767-től Bázelben, 1771-től a göttingeni egy.-en végezte. A sárospataki kollégium matematika-fizikatanára 1773-tól. Ő tanította itt először a természetrajzot, valamint ő rendezett be először fizikai szertárat. Oktatói munkájához használt jegyzetei kéziratban maradtak. (Mathesis, Phisika). Cziropedia… (fordítás, Nagykároly, 1784). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).