Kezdőlap

Szilasi Vilmos (Bp., 1889. jan. 19.Locarno, 1966. nov. 1.): filozófus. Röviddel az I. világháború után Edmund Husserl, akinek tanítványa volt, magához hívta Freiburgba az általa alapított filozófiai intézethez. 1933-ban a hitlerizmus elől Svájcba emigrált. 1947-ben visszaköltözött Freiburgba, ahol 1956-ban az Albert-Ludwig Egyetem filozófiai tanszékének ny. r. tanára lett. 1961-ben az egy. első Filozófiai Szemináriumának ig.-ja. ~ tudományos munkásságában a filozófia és természettudományok egységét hangsúlyozta. Cikkei jelentek meg a Nyugat c. folyóiratban. – F. m. Wissenschaft als Philosophie (Zürich, 1945); Macht und Ohnmacht des Geistes (Bern, 1946); Philosophie und Naturwissenschaft (Bern-München, 1961). – Irod. R. Heiss: Zum 75. Geburtstag von Wilhelm Sz. Der Philosoph und die Wissenschaft (Frankfurter Allgemeine Zeitung, (1964. 15. sz.); Wilhelm Sz. gestorben (Frankfurter Rundschau, 1966. nov.).