Kezdőlap

Szilassy Béla (Ipolybolyk, 1881Peoria, Illinois, USA, 1962. dec.): politikus. Jogi tanulmányait a kolozsvári tudományegy.-en végezte, majd Nógrád vm.-i birtokán gazdálkodott. Egyik alapítója, szervezője, utóbb ügyvezető elnöke a csehszlovákiai Orsz. M. Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Pártnak. Vezetőségi tagja a M. Nemzeti Pártnak, majd az Egyesült M. Pártnak, 1937–38-ban tagja a prágai szenátusnak. Behívott képviselője az ogy.-nek a Felvidéki Egyesült M. Párt programjával. 1938–40-ben a felvidéki ügyek min. államtitkára, 1939–44-ben a felvidéki birtokrendezési ügyek kormánybiztosa. 1944. dec.-ben Németo.-ba szökött. Regensburgban telepedett le, 1948. aug.-ban Münchenben alapító elnöke lett a Csehszlovákiai M.-ok Nemzeti Bizottmányának. 1950-ben kivándorolt az USA-ba, ahol 1955-től a M. Felszabadító Bizottság egyik vezetője lett. – M. Elszakított magyarság. Tanulmányok (Homonnai Elemérrel, Zathureczky Gyulával, Buenos Aires, 1956).