Kezdőlap

Szilassy Gyula, báró (? , 1870? ): diplomata. 1913-tól 1916-ig az Osztrák–Magyar Monarchia athéni követe. Külügyminiszteri kinevezése az 1917–1918-as különbéke-próbálkozások idején többször felmerült, de Károlyi Mihállyal való kapcsolatai miatt ezt meghiúsították. 1919. febr.-ban Károlyi Mihály berni követté nevezte ki, az ország svájci képviseletét ápr.-ig látta el, mint az egyetlen hivatásos diplomata, aki a forradalom szolgálatában maradt. A Horthy-korszakban nem tért haza. – F. m. Der Untergang der Donau-Monarchie. Diplomatische Erinnerungen (Berlin, 1921); Manuel pratique de diplomatie moderne (Lausanne–Genève, 1925); Le procès de la Hongrie. Les relations franco–hongroises devant l'histoire (Paris, 1932). – Irod. Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen (Bp., 1965); Károlyi Mihály: Levelezése (I., Bp., 1978).