Kezdőlap

Szilassy Zoltán (Léva, 1864. máj. 8.Bp., 1932. febr. 5.): mezőgazda és szakíró. Oklevelét 1884-ben szerezte meg a magyaróvári Gazdasági Ak.-n. 1885 – 1892 között Cserháti Sándor mellett a növénytermesztési tanszéken dolgozott. Több európai és amerikai tanulmányutat tett. A 80-as évek végén javaslatára kezdték meg szőlőültetvényekkel a delibláti homokpuszta hasznosítását. 1892-ben az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) ügyvezető titkára, 1920-tól 1926-ig ig.-ja nyugalomba vonulásáig. 1905-től az Orsz. Méhészeti Egyesület elnöke volt. Széles körű agrárpublicisztikai munkát fejtett ki mint a Köztelek (1894 – 1906, 1915 – 1926), a Független Újság (1905 – 1908), a Gazdák Független Újságja (1909 – 1913), Magyar Földműves (1914 – 1918) és a Magyar Méh (1921 – 1932) szerk.-je. Az első m. Mezőgazdasági Lexikon (Bp., 1905) társszerk.-je volt. – F. m. A fűféle takarmánynövények és termesztésük (Bp., 1894); Amerikai mezőgazdaság (Bp., 1897); Szálas takarmánynövények termesztése (Bp., 1907. 3. kiad. Grábner Emillel, Bp., 1928). – Irod. Herodek Sándor: Sz. Z. (Köztelek, 1932.)