Kezdőlap

Szilasy János (Bögöte, 1795. jan. 7.Nagyvárad, 1859. nov. 4.): filozófiai és pedagógiai író, egyetemi tanár, az MTA tagja (r. 1830). Bölcseleti és teológiai tanulmányok után 1818-ban szentelték pappá. 1819-ben tanulmányi felügyelő, majd tanár lett a szombathelyi püspöki szemináriumban. 1836-tól a pesti egy.-en a lelkipásztorkodás tanára. 1851-ben nagyváradi kanonok. Részt vett az MTA filozófiai műszótárának kidolgozásában. Kéziratai a bp.-i Egy.-i Könyvtárban vannak. – F. m. A nevelés tudomány (I – II., Buda, 1827); A lelkipásztorság tudománya (I – III., Buda 1842); Filozófiai tanulmányok (kiadta Toldy Ferenc, Pest, 1856). – Irod. Sz. J. (MTA Almanach, 1863); Saly László: Sz. J. és lelkipásztorságtana (Kalocsa, 1930).