Kezdőlap

Szily Ernő (Nagytilaj, 1919. márc. 17.Bp., 1980. márc. 14.): költő, műfordító, szerkesztő. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en (1934-36) és a tudományegy.-en (1937-38) végezte. 1938-ban szerzett oklevelet a Bölcsészettudományi Karon. 1941-45-ben katonai szolgálatot teljesített. 1939-41-ben és 1945-46-ban a Magyar Posta alkalmazottja. 1946-48-ban a kaposvári Somogyi Világosság c. lap belső munkatársa, 1947-ben a Somogyi Kalász c. irodalmi lap felelős szerk.-je. 1948-50-ben a Lignimpex Külkereskedelmi Vállalat orosz nyelvű levelezője. 1950-52-ben a Lenin Intézetben tanult. 1950-től az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztőségének felelős szerk.-je. Műfordításai folyóiratokban és antológiákban jelentek meg. – F. m. Dániel éneke (versek, műfordítások, Zalaegerszeg, 1935); Charles Baudelaire: Versek (műfordítások, kétnyelvű kiad. Bp., 1943); Paul Verlaine: Versek (műfordítások, kétnyelvű kiad. Bp., 1944); Magyar-német szemléltető szótár (szerk., Bödey Józseffel, Bp., 1959); Magyar-német orvosi szótár (Véghelyi Péterrel, Bp., 1962); Német-magyar orvosi szótár (Véghelyi Péterrel, Bp., 1960); A magyar állatvilág szótára (Jolsvay Alajossal, Steinmann Henrikkel, Bp., 1977).