Kezdőlap

Szilvásújfalvi Anderko Imre (Szilvásújfalu, 16. sz. közepeMoldvai fejedelemség, 1614 után): ref: pap, író, bibliográfus. Sárospatakon tanult. 1587-től sárospataki köztanító, 1589-től akadémikus rektor Nagybányán, 1591-től 1595-ig Wittenbergben tanult, ahol 1593-ban a m. coetus seniorja, 1595-ben Heidelbergben tanult. Utazott Svájcban, Hollandiában, Franciao.-ban, Angliában. 1596-tól rektor, 1599-től lelkész, 1604-től esperes is Debrecenben, 1607-től nagyváradi lelkész és esperes. Az angol puritánus mozgalom hazai képviselőjeként ellentétbe került Hodászi Lukács püspökkel, ezért az 1610-es nagyváradi zsinat megfosztotta papságától, s Bethlen Gábor 1614-ben száműzte. Távol hazájától valahol Moldvában halt meg. Első m. bibliográfusként tartják számon, mert az 1602-es debreceni énekeskönyv előszavában közli az általa ismert énekeskönyvek jegyzékét. – F. m. In exequiis defunctorum. Halotti énekek (Debrecen, 1598, sok kiadást ért meg). – Irod. Csernák Béla: A nagyváradi ref. egyház története (Nagyvárad, 1936); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Schulek Tibor: Az első magyar bibliográfiáról (Irod. tört. Közl. 1957).