Kezdőlap

Szinte Gábor (Sepsiköröspatak, 1855Bp., 1914. márc. 25.): tanár, néprajzi és művészettörténeti kutató. Tudományegy.-i tanulmányai mellett 1878-ban rajztanári oklevelet szerzett Bp.-en. Vácott, Déván és Bp.-en volt gimn. tanár. Dolgozatai az erdélyi fatemplomok és a székely népi építkezés tárgyköréből szakfolyóiratokban jelentek meg. Szerk. a Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesületének Értesítőjét.