Kezdőlap

Szinyei Gerzson (Luka, 1836. márc. 16.Sárospatak, 1919. jún. 3.): tanár, író. Sárospatakon tanult. 1863-tól ott volt gimn., 1868-tól ak.-i tanár és főkönyvtáros. 1902-ben nyugalomba vonult. Számos esztétikai, irodalomtörténeti, pedagógiai és egyházi tanulmányt, cikket írt. – F. m. Vélemény a gimnáziumi szervezkedés ügyében (Sárospatak, 1873); A sárospataki főiskolai könyvtár története (Sárospatak, 1884); Váziatok és képek a sárospataki ev. ref. főiskola XVIII, és XIX. századbeli életéből (Sárospatak, 1894).