Kezdőlap

Szirmay András (Pazdics, 1656. jún. 18.? , 1722 után): Zemplén vm.-i birtokos nemes. 1667 – 1670 között Thököly Imre iskolatársa az eperjesi ev. gimn.-ban, majd Odera-Frankfurtban hadiépítészetet tanult. 1681-ben részt vett a soproni ogy.-en, majd Thökölyhez csatlakozott. Nevéhez fűződik a Thökölyfelkelés nevezetes haditette, Kassa várának és városának bevétele 1682. júl. – aug.-ban. Jutalmul Thököly a szepesi kamara tanácsosává és a kuruc hadsereg tüzérségi főnökévé nevezte ki. Az 1690-es években Zemplén vm.-ben viselt hivatali tisztséget, 1697-től FelsőMo. kamarai pénztárnoka. 1704-ben csatlakozott Rákóczihoz és a szabadságharc alatt Zemplén vm. alispánja. Leírta a kassai vár bevételét Accurata descriptio citadellae Cassoviensis címmel (kiadta Kovachich Márton György, Scriptores rerum Hungaricum minores. I., Buda, 1798). Önéletrajzát kiadta Némethy Lajos (Tört. Tár, 1882), részletesebb naplóját (1680 – 1705) Karsa Ferenc (Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 1896 – 1904). – Irod. Némethy Lajos: Sz. E. önéletirata (Századok, 1885).