Kezdőlap

Szitnyai Elek (Berencsfalva, 1854. aug. 6.Bp., 1923. ápr. 6.): tanár, filozófus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. Középisk. tanári oklevelet szerzett a m. és latin nyelv- és irodalomból. Gimn. tanárként 1880 ban Selmecbányán, Nagybányán, majd 1896- tól Bp.-en a VII. ker. Barcsay utcai gimn.-ban tanított. Nyugalomba ment 1920-ban. A Filozófiai Társaság Közleményeit szerk. 1905-től 1910-ig. Dolgozatai pedagógiai szaklapokban jelentek meg. – F. m. Levelek egy tanuló ifjúhoz (Bp., 1892); Tanulmányok (Bp., 1893); Lélektani tanulmányok (Bp., 1895); Miért vagyunk jók vagy rosszak (Bp., 1915); Az igazságosságról (Bp. 1923).