Kezdőlap

Sziveri János (Muzsla, 1954. márc. 25.Szabadka, 1990. febr. 1.): költő, Sinkó-díjas (1978). Kostarban és Nagybecskereken járt középisk.-ba, majd Újvidéken tanult az egy. bölcsészettudományi karán a m. nyelv és irodalmi tanszéken. Szerk.-je volt a Képes Újság c. lap irodalmi rovatának. 1980-83-ban az Új Symposion c. folyóiratot szerk. 1985-ben került a szabadkai Népszínházhoz dramaturgnak. Szájbarágás c. verseskötetéért 1988-ban neki ítélték a Vajdasági Írószövetség évi díját. Emlékének ápolására barátai a m. irodalom legjobb teljesítményeinek támogatására Sziveri János-díjat alapítottak (1982). – M. Szabadgyakorlatok (versek, Újvidék, 1977); Hideg próba (versek, Újvidék, 1981); Madách-kommentárok; Shakespeare-kommentárok (szerk. társszerkesztőkkel, szerb, m., angol nyelven Szabadka, 1986); Dia-dalok (versek, Újvidék, 1987); Szájbarágás (versek, Bp., 1988). – Irod. Bognár Antal: A művektől a számvetésig. A Sinkó-díjas Sz. J.-ról (Magy. Szó, 1978. jún. 3.); A forrásvizek barbársága (beszélgetés Sz. J.-sal, riporter Keresztury Tibor, Alföld, 1989. 11. sz.); Marnó János: Sz. J. újabb könyveiről (Alföld, 1989. 11. sz.); Füzi László: Sz. Kecskeméten (Forrás, 1990. 6. sz.); Kontra Ferenc: Sz. J.-ra emlékezve (Kritika, 1990. 4. sz.); Mák Ferenc: Sz. J.-ról (Forrás, 1990. 6. sz.); Tolnai Ottó: Sz. J. (Forrás, 1990. 6. sz.); Kukorelly Endre Radics Viktória – Körössi József Sz. J. (Magy. Napló, 1990. 6. sz.); Zalán Tibor: János volt, pannóniai (Élet és Irod. 1990. 6. sz.); Toldi Éva: In memoriam Sz. J. (Híd, 1990. 2. sz.); Pályi András: Sz. J.-ról (Orpheus, 1991. 1. sz.).