Kezdőlap

Szkhárosi Horvát András (16. sz.): a magyar reformáció legjelentősebb énekszerzője. Előbb valószínűleg Ferenc-rendi szerzetes Nagyváradon, később 1542 – 1549 között Tállyán a reformáció harcos prédikátora. Szenvedélyes hangú verseiben szembeállította a reformáció nézeteit a kat. vallással (Kétféle hitről), bírálta a világi feudalizmust (Az fejedelemségről), az anarchikus állapotokat. Felemelte szavát a jobbágyság elnyomásának új módszerei ellen (Az fösvénységről). Legszebb a magyar nép sorsáért aggódó, biblikus hangulatú Az átokról c. éneke. Énekeiben a 16. sz.-i m. falu és mezőváros sok apró hiteles mozzanata elevenedik meg kitűnő verseléssel. Tíz éneke maradt fenn Bornemisza Péter Énekeskönyvében (1582). Verseinek új kiadása Szilády Áron gondozásában (Régi Magy. Költők Tára II., Bp., 1880). – Irod. Varga József: Sz. H. A. (Irod. tört. 1955); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Klaniczay Tibor: A magyar reformáció irodalma (Reneszánsz és barokk, Bp., 1961).