Kezdőlap

Szluha Ferenc, báró (?Bécs, 1729): nádori ítélőmester. Kisnemesi család sarja, 1701-ben Szirmay István nádori ítélőmester expeditora. Rákóczi Ferenc perében őt is elfogták, de később szabadon bocsátották. A szabadságharcban Érsekújvár prefektusa, egyben országos hadi főpénztárnok. A szatmári béke után, 1712-től személynöki, 1715-től nádori ítélőmester, 1719-től egyben Komárom vm. alispánja. 1722-ben az ogy.-en ő indítványozta a Habsburgok nőági örökösödésének törvénybe iktatását. Ezért 1723-ban udvari tanácsos, 1726-ban báró lett és birtokadományban részesült.