Kezdőlap

Szmethanovics Károly (Rajec, 1775Rajec, 1815): a pesti egyetem joghallgatója, Trencsén vm.-i szlovák család sarja. A m. jakobinus mozgalomban való részvételéért 1795-ben halálra ítélték, de kegyelmet kapott. Hat és félévi börtön után 1809-ben szabadult. – Irod. A magyar jakobinusok iratai (I – III., Kiadta Benda Kálmán; Bp., 1952 – 57).