Kezdőlap

Szobek András (Békéscsaba, 1894. dec. 14.Bp., 1986. dec. 3.): kommunista pártmunkás. Ácsnak tanult. 1910-ben szabadult föl; belépett az MSZDP-be és az építőmunkások szakszervezetébe. 1914-18-ban katona az I. világháborúban. 1918-ban a munkástanács tagja, az 1919. évi proletárdiktatúra idején vöröskatona és vörösőrparancsnok. A kommün bukása után internálták. 1921-ben szabadult ki a nyíregyházi gyűjtőtáborból. 1921-1944 között az MSZDP békéscsabai titkára. 1925-28-ban a Magyarországi Szocialista Munkáspárt tagja. 1944-ben, az ország német megszállása után internálták. 1944-től az MKP tagja, 1944-45-ben Békés vm.-i titkára, 1945-ben Békés vm. főispánja. 1945-48-ban az MKP, 1948-56-ban az MDP Központi Vezetőségének tagja, 1946-48-ban a Politikai Bizottság póttagja. 1945 nyarán áttelepítési kormánybiztos, majd 1947-ig a Közellátásügyi Min. politikai államtitkára, 1947-49-ben földművelésügyi min.-i politikai államtitkár és az Orsz. Közellátási Hivatal főtitkára. 1949-50-ben Mo. moszkvai nagykövete. 1950-től 1953. júl. 4-ig külkereskedelmi min. h., 1953-54-ben pekingi m. nagykövet rendkívüli nagyköveti és meghatalmazott min.-i rangban. 1954 nyarától 1956. okt. 24-ig begyűjtési min. 1957-1967 között az Elnöki Tanács tagja volt. – M. Egy munkásélet emlékei (Bp., 1986).