Kezdőlap

Szokodi Gyula (Battonya, 1909. dec. 12.Bp., 1983. aug. 14.): ref. lelkész. Teológiát Bp.-en (1928-1932) és a Bielefeld melletti Bethel Int.-ben (1936-1937) tanult. 1947-ben Pécsett államtudományi doktorátust szerzett. Segédlelkész volt Tiszaderzsen (1932-1933), Kunhegyesen (1933-1934), Dévaványán (1934-1935), lelkész Tiszainokán (1935-1945), Szolnokon (1945-1963), Dabason (1963- 1980). 1980. júl. 1-jén nyugdíjazták. Több helytörténeti és egyháztörténeti jellegű dolgozata kéziratban maradt. – F. m. Miért vagytok félénkek? (Dévaványa, 1934); Kik ezek és honnan jöttek? (Kunhegyes, 1934); Papp Károly tiszainokai ref. lelkipásztor emlékezete. 1862-1935 (Szolnok, 1936); A 150 éves tiszainokai ref. templom (Tiszainoka, 1937); Áldom az Urat minden időben (Tiszainoka, 1939); „Jöjj haza! ” (Újkécske, 1940); Szolgáljatok az Úrnak (Tiszainoka, 1940); Rövid magyar-orosz zsebszótár (Tiszainoka, 1944).