Kezdőlap

Szokolay István (Vác, 1822. szept. 29.Bp., 1904. dec. 2. v. 6.): ügyvéd, jogi író. A szabadságharc alatt nemzetőr, a radikális Március 15. és Demokratia c. lapok állandó munkatársa, utóbb bp.-i ügyvéd. Szerk. a Törvénykezési Csarnok (1859 – 83) c. jogi szakfolyóiratot. Büntetőjogi kézikönyve az első magyarul írt önálló büntetőjogi munka, egy.-i oktatásra is alkalmazták. Sok gyakorlati jellegű munkája volt közhasználatban (az abszolutizmus alatt az osztrák büntetőtörvénykönyv, büntető eljárás, polgári jog stb. kommentárja). Kiadta magyarul a Koránt. – F. m. Czéhek és iparszabadság (Pest, 1846); Büntető jogtan… (Pest, 1848); Törvényalkotási rendszerünk reformja (Bp., 1890). – Irod. Somogyi Manó: Sz. I. emlékezete (Bp., 1912).