Kezdőlap

Szondi Pál (Szond, 1495 körülNagyszombat, 1558. júl.): r. k. püspök. Rómában tanult. 1519-től a bácsi káptalan őrkanonokja, 1524-től 1555-ig római m. gyóntató. 1533-ban esztergomi kanonok és szenttamási prépost is lett. A pápai udvarban VII. Kelemen és III. Pál pápáknál kieszközölte Szapolyai János király elismertetését. 1538-ban c. rozoni püspöknek és Erdődi Simon zágrábi püspök mellé segédpüspöknek is kinevezték. Stallumát el is foglalta, de visszatért Rómába. Már 1537-ben kezdeményezte, de csak 1553-ban váltotta valóra kedvenc elképzelését: Bolognában megalapította a Collegium Hungarico-Illiricumot, amelyben 3 magyar és 3 horvát papjelölt tanulhatott. – Irod. Monay Ferenc: A római magyar gyóntatók (Róma, 1956).