Kezdőlap

Szongott Kristóf (Marosbogát, 1843. márc 21.Szamosújvár, 1907. jan. 24.): az örménység kutatója (armenológus). 1863-ban a szamosújvári örmény algimn. tanára lett, ahol negyven évig tanított. A m. armenológia művelője volt. 1887-ben megalapította, 20 éven át kiadta, szerk. és nagy részben írta az Armenia c. folyóiratot. létrehívta 1905-ben az Örmény Múzeumot, melynek első ig.-ja volt. Az örmények történetével foglalkozó munkáiban gazdag néprajzi anyagot közöl. Lefordította és kiadta Chorenei Mózes Nagy-Örményország c. 5. sz.-beli krónikáját (Szamosújvár, 1892). – F. m. Armenia Képes Naptára (Szamosújvár 1892); Szamosújvár m. kir. város Monográphiája (I – III., Szamosújvár, 1893 – 1901. Az I. kötetet örményre fordította Govrik Gergely, Bécs, 1894); A magyarhoni örmény családok genealogiája (Szamosújvár, 1898); A magyarországi örmények ethnographiája (Szamosújvár, 1903); A magyarok eredete és őslaka (Szamosújvár, 1905). – Irod. Sz. K. (Armenia, 1903. 12. sz., 1907: 2 – 3. sz.)